top of page


     Ostatnia aktualizacja 24 marca 2023 r.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dla GK Solar („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje informacje, kiedy korzystać z naszych usług („Usługi”), na przykład gdy:
• Odwiedź naszą witrynę internetową https://www.gksolar.eu/ lub dowolną naszą witrynę internetową zawierającą łącze do niniejszej informacji o ochronie prywatności
• Współpracuj z nami na inne powiązane sposoby, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

 

Pytania lub wątpliwości?Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wybory dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem s.gutovska@gksolar.eu.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

Niniejsze podsumowanie zawiera najważniejsze informacje z naszej informacji o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na każdy z tych tematów, klikając łącze znajdujące się pod każdym kluczowym punktem lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?Kiedy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z GK Solar i Usługami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Dowiedz się więcej o danych osobowych, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe?Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje od stron trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.

Jak przetwarzamy Twoje dane?Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny.

W jakich sytuacjach i jakim podmiotom udostępniamy dane osobowe?Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim.

Jakie są Twoje prawa?W zależności od tego, gdzie się znajdujesz geograficznie, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych.

W jaki sposób korzystasz ze swoich praw?Najłatwiejszym sposobem skorzystania ze swoich praw jest złożenie wniosku osoby, której dane dotyczą, o dostęp do danych lub skontaktowanie się z nami. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co GK Solar robi z gromadzonymi przez nas informacjami?Zapoznaj się z pełną treścią informacji o ochronie prywatności.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH STAWIAMY PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIELETNICH?

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

9. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA

10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

11. CZY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

12. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?

13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

 

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniaszW skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz. Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, kiedy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
• nazwy
• numery telefoniczne
• adresy e-mail
• adresy pocztowe
• tytuły stanowisk
• preferencje dotyczące kontaktu

 

Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych. Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadamiać nas o wszelkich zmianach w takich danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie.

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi. Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych. Podobnie jak wiele firm gromadzimy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Gromadzone przez nas informacje obejmują:


• Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery automatycznie zbierają, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub z nich korzystasz i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcję, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz ustawienia i informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/czasu związane z korzystaniem przez Ciebie, przeglądane strony i pliki , wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) oraz ustawienia sprzętu).
• Dane urządzenia. Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, którego używasz do uzyskiwania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator sieci komórkowej, system operacyjny oraz informacje o konfiguracji systemu.
• Dane lokalizacji. Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład możemy wykorzystywać GPS i inne technologie do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Jeśli jednak zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:


• W celu ułatwienia tworzenia i uwierzytelniania kont oraz zarządzania kontami użytkowników w inny sposób. Możemy przetwarzać Twoje dane, abyś mógł utworzyć i zalogować się na swoje konto, a także aby Twoje konto działało.
• Aby poprosić o opinię. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.
• Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne. Możemy przetwarzać dane osobowe, które nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?” poniżej).
• Aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i nie tylko.
• Ratowanie lub ochrona żywotnych interesów danej osoby. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy danej osoby, na przykład w celu zapobieżenia szkodom.

 

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH POWOŁUJEMY SIĘ PRZETWARZAJĄC TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić na mocy obowiązującego prawa, na przykład za Twoją zgodą, w celu zachowania zgodności z prawem, świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO w Wielkiej Brytanii wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych Informacja. W związku z tym możemy polegać na następujących podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych:
• Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę (tj. zgodę) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Dowiedz się więcej o wycofaniu zgody.
• Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
• Wysyłaj użytkownikom informacje o specjalnych ofertach i zniżkach na nasze produkty i usługi
• Opracowywać i wyświetlać spersonalizowane i odpowiednie treści reklamowe dla naszych użytkowników
• Zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić komfort użytkowania
• Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnienie Twoich danych jako dowodu w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
• Żywotne interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów osoby trzeciej, na przykład w sytuacjach wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

 

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim. Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:
• Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
• Kiedy korzystamy z interfejsów API Google Maps Platform. Możemy udostępniać Twoje informacje pewnym interfejsom API Google Maps Platform (np. Google Maps API, Places API).

 

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji. Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

 

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności , chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym powiadomieniu nie będzie wymagał od nas przechowywania twoich danych osobowych dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto. Jeśli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania twoich danych osobowych, usuniemy takie informacje lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu usunięcia.

 

7. CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD OSÓB NIELETNICH?

W skrócie: nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich dzieciom poniżej 18 roku życia. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby nieletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez osobę niepełnoletnią pozostającą na jej utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia, dezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione działania w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem info@gksolar.eu.

 

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania), masz prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie. W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) zażądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) zażądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć taką prośbę, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?” poniżej.

Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli mieszkasz w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim państwie członkowskim lub brytyjskim organie ochrony danych. Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?” poniżej.

Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda. Informacje o koncie Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:


• Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych. Na żądanie usunięcia konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać we wszelkich dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i/lub spełniać obowiązujące wymogi prawne. Pliki cookie i podobne technologie: większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie . Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Możesz również zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@gksolar.eu.

 

9. KONTROLA FUNKCJI NIEŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Na obecnym etapie nie sfinalizowano jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o wyborze użytkownika, który nie chce być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 

10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych. Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądać i uzyskiwać od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacje o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzający rok kalendarzowy. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam swój wniosek na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach , masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikujesz publicznie w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i dołącz adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.). Informacja o ochronie prywatności CCPA Kodeks przepisów stanu Kalifornia określa „mieszkaniec” jako: (1) każda osoba fizyczna przebywająca w stanie Kalifornia w innym celu niż tymczasowy lub przejściowy oraz (2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia tymczasowo lub cel przejściowyWszystkie inne osoby są określane jako „nierezydenci”.Jeśli ta definicja „rezydenta” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych. Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy? Zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:CategoryExamplesCollectedA. IdentyfikatoryDane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa kontaNOB. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer RecordsNazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansoweTAK. Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego Płeć i data urodzeniaNOD. Informacje handloweInformacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościNOE. Informacje biometryczne Odciski palców i odciski głosuNOF. Internet lub inna podobna aktywność w sieci Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane o zainteresowaniach i interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamamiNOG. Dane geolokalizacyjneLokalizacja urządzeniaNOH. Informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów telefonicznych utworzone w związku z naszą działalnością biznesowąNOI. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia Ci naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisku, historii pracy i kwalifikacjach zawodowych, jeśli ubiegasz się o pracę u nas NOJ. Informacje o edukacjiRekordy studentów i informacje katalogoweNOK. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego, na przykład, preferencji i cech danej osobyNOL. Wrażliwe dane osobowe Firma NOWe będzie wykorzystywać i przechowywać zebrane dane osobowe w celu świadczenia Usług lub w celu:
• Kategoria B — tak długo, jak użytkownik ma u nas konto Możemy również gromadzić inne dane osobowe spoza tych kategorii w przypadkach, gdy wchodzisz z nami w interakcje osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
• Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
• Udział w ankietach lub konkursach klientów; I
• Ułatwienie w świadczeniu naszych Usług i udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania. W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe? Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info @gksolar.eu lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli korzystasz z upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został prawomocnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje dane zostaną udostępnione komukolwiek innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy dostawca usług jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu, przestrzegając tych samych ścisłych zobowiązań w zakresie ochrony prywatności określonych przez CCPA. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracja. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych. Firma GK Solar nie ujawniała, nie sprzedawała ani nie udostępniała żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. GK Solar nie będzie sprzedawać ani udostępniać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowychPrawo żądania usunięcia danych — Żądanie usunięcia Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych . Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.Prawo do bycia poinformowanym — wniosek o udzielenie informacji W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:
• czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
• kategorie danych osobowych, które zbieramy;
• cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
• czy sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe stronom trzecim;
• kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
• kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, udostępnione lub ujawnione w celach biznesowych;
• biznesowy lub handlowy cel gromadzenia, sprzedawania lub udostępniania danych osobowych; I
• określone dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na prośbę konsumenta, ani do ponownej identyfikacji poszczególnych danych w celu weryfikacji konsumenta wniosek.Prawo do niedyskryminacji przy wykonywaniu praw konsumenta do prywatności Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli korzystasz ze swoich praw do prywatności.Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych

Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych konsumentów.

Proces weryfikacji Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego przez Ciebie wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już mamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefon lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również zastosować inne metody weryfikacji.

Wykorzystamy dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowe informacje, gdy tylko zakończymy weryfikację. Inne prawa do prywatności
• Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
• Możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
• Możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który w Twoim imieniu złoży wniosek na mocy ustawy CCPA. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został on należycie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
• Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania zgodnie z żądaniem tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku. Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info @gksolar.eu lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

 

11. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ INFORMACJĘ?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować tę informację, jeśli będzie to konieczne, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawione”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby być informowanym o tym, jak chronimy Twoje dane.

12. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@gksolar.eu lub pocztą na adres: GK SolarLitewska, 16, GK SolarGdansk, Gdańsk 80-719Polska

13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

Masz prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, wypełnij i prześlij prośbę o dostęp osoby, której dane dotyczą.

manny-becerra-NgdhrwAx0J8-unsplash.jpg

Privacy Policy

bottom of page